Informasjon

INFORMASJON

LEDERSKAP

Pastorpar


Kristin og Frank Håvik


Telefon

Frank  924 23 048

Kristin 401 70 488

5420 Rubbestadneset

Medleder


Frode Sundhordvik


Telefon

Frode 905 07 131

Alnavågsbrotet 1

5412 Stord

Medledere


Reidun og Geir Vik


Telefon

Reidun 991 29 009

Geir     480 43 353

5419 Fitjar

ADRESSE

Postadresse:


Menigheten Nytt Liv Sunnhordland

Stølsvegen 20,

5420 Rubbestadneset


Reg. nr 994 813 307


Lokaler:


Betania

Koløyvegen 31

5419 Fitjar

Pastor:


Frank Håvik

Stølsvegen 20

5420 Rubbestadneset

 

E-post:


frank.havik@gmail.com

 

GAVER

Konto for gaver og støtte: 3525 23 25644

Tysnes Sparebank

Om å gi

Jesus selv sa: ‘Det er saligere å gi enn å få.’»


- N11BM Apg. 20,35