Heim

VELKOMMEN

Hvem er vi?


Menigheten Nytt liv Sunnhordland ble startet 17.november 2009.


Vi ønsker å være en levende lokalmenighet bygget på sunne prinsipper slik som vi tror det kunne være i urkirkens menighetsliv. Det vil si et menighetsliv preget av Den Hellige Ånds ledelse, og at det naturlige menighetslivet er å gjøre disipler, forkynne evangeliet, vise barmhjertighet, og at Guds kraft er det som preger virksomheten.


Nytt Liv Sunnhordland holder til i eget lokale i Øvrebygda i Fitjar. Du er hjertelig velkomment dit.


Adresse 

Koløyvegen 31, 5419 Fitjar

ParkeringVed lokalet

Rullestol 

Ja, tilpasset inngang og toalett

Ta neste steg

Menighetsliv er mykje meir enn å gå på møter. Gud har ein plan for livet ditt som omfatter heile livet, og det beste er å komme inn i Hans plan. 

Bli en del av menighetsfamilien


No er det tid for å kople seg på og bli ein aktiv del av menighetsfamilien! Vi treng folk med ulike talenter, nådegaver, kall og interesser.


Det er plass til alle som vil ta del i visjonen og misjonskallet!Vi trenger medarbeider på mange områder

Sang &

Musikk

Barne - og 

ungdomsledere

Menighets-

planting

Team-

tjeneste

Kom inn i Guds plan med ditt liv


Å bli frelst betyr at du er blitt ein del av Jesu kropp - som er menigheten.


Derfor er menigheten så viktig for deg, hvor du får vokse i tro, tjene, utvikle og bruke dine nådegaver og ha fellesskap med andre kristne.


Data - og

lydteknikk

Misjon

Praktiske

oppgaver

Program

Vi gjennomfører gudstjenester og bønnemøter m.m. 

Vil du vite mer om menigheten?

Ta kontakt med oss!