Program

PROGRAM

Søndagsmøte


Vi har fast gudstjeneste ca annen hver søndag ettermiddag kl 16:30. 


DETALJER PROGRAM 

Sjekk alltid vår annonsering på Facebooksiden.

Onsdagsmøte


Hver onsdag kl 19.00 er det møte med bønn/forbønn, vitnesbyrd, samtaler og trening i bruk av nådegaver.